Kinderkerk

Iedere zondagochtend zijn kinderen van 4-12 jaar van harte welkom in de kinderkerk.


Vieren, leren en spelen

De kinderkerk probeert kinderen op een leuke en inspirerende wijze te leren over en betrokken te houden bij het geloof en de Protestantse Gemeente Elst.                                          

Vier thema's staan daarin centraal:

  • ons geloof in God en de mensen
  • het Boek en de verhalen
  • hoe leef je (normen en waarden)
  • samen een groep zijn.

Een goede sfeer is erg belangrijk. Dit betekent dat er ruimte is voor gezelligheid, lol en plezier, maar ook dat de kinderen zich veilig voelen om dingen te kunnen zeggen die zij willen.


Groepsindeling

De kinderen worden verdeeld in 3 groepen:  

  • jongste groep (groep 1 en 2 van de basisschool)
  • middengroep (groep 3 t/m 5 van de basisschool)
  • oudste groep (groep 6 t/m 8 van de basisschool).


Brengen en halen

Je gaat samen met je kind naar de kerkdienst.

Na het verhaal voor de kinderen lopen zij als groep naar de kinderkerk. Hier zijn zij tot het einde van de 'normale' kerkdienst .

U kunt uw kind na de kerkdienst weer ophalen in De Ruimte.


Iedere 4e zondag van de maand gaan de kinderen terug naar de kerk, om het laatste gedeelte van de viering mee te maken.  


Opgave vooraf is niet nodig. 

CONTACTPERSONEN
Frederiek Hiemstra
Coördinator Kinderkerk
M: -
Commissies