Algemeen

 • Algemeen 1

  De jeugd maakt 25% uit van de Protestantse Gemeente Elst! Zij vormt daarbij een belangrijk deel van de gemeente. PG-Elst ziet de jongeren als volwaardige leden van de gemeente.

  Droom

  We willen bereiken dat jeugd (kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 - 24 jaar) zich thuis voelt in de kerk en de daarbij verbonden ‘The Meeting’ en dat ze zich ontwikkelen tot volwassenen die zich verantwoordelijk weten voor de voortgang van het christelijk geloof en de geloofsgemeenschap. We hopen dat de jeugd op een speelse, boeiende en creatieve manier de kernwaarden van het christelijk geloof, liefde, recht, vergeving en trouw, mag ontdekken.

 • Identiteit en Beleid

  Binnen het jeugdwerk van de PG Elst willen we samen jeugd zijn binnen de kerk.

  Het hele jaar door zijn er voor alle leeftijden veel activiteiten. Al deze activiteiten hebben aandacht voor het met elkaar:

  • Vieren
  • Dienen           
  • Omzien naar elkaar
  • Spelen
  • Leren

  Wij willen de jeugd en jongeren van 0 - 25 jaar de ruimte geven om te groeien en zich te ontwikkelen als individu en als groep: VOOR en DOOR jongeren.

  We doen dit vanuit de visie die we noemen 'Gelovig Netwerken'. We zijn ons bewust van de wereld waarin we leven. Juist in deze context willen we samen gelovig netwerken.

  Onze doelstellingen zijn,:

  • In de Geest van vrijheid te ontdekken wat de kernwaarden uit Bijbel en traditie voor ons betekenen. Wetende dat God zich in liefde, recht, vergeving en trouw aan ons wil verbinden. We spreken uit dat we ons verbonden voelen door ons geloof in God en ons daardoor te laten inspireren.
  • Alle activiteiten te ontplooien vanuit het motto vóór en dóór jongeren, met ondersteuning van vrijwilligers, ouders en verzorgers.
  • Een netwerk te bieden dat flexibel, uitdagend en tegelijk geborgen is.
  • Een veilige plek te bieden om het proces van gelovig netwerken tot uiting te laten komen. In deze veilige plek mag geen enkele vraag vreemd genoemd wordt en geen enkel antwoord zo maar afgewezen. Dit in alle vrijheid om daaraan deel te nemen.
  • Inspirerende ontmoetingen te organiseren met aandacht voor de identiteitsontwikkeling waar jeugd zich in bevindt. In ontmoeting mag gezocht worden en wellicht ontdekt worden. Ontmoetingen zullen daarom informerend, opiniërend, dienend, vol gezelligheid en verscheidenheid zijn. 
  • Jeugd hun opvoeders te helpen in het ontwikkelen van kennis en ervaringen op het terrein van (geloofs-)opvoeding. 

  Wees welkom en doe mee!    

 • Jeugd- en jongerenwerker

  Als ik mij moet voorstellen dan denk ik automatisch aan Henri Nouwen. Hij heeft een preek gehouden over wie wij zijn. (En later een boek over geschreven Een parel in Gods ogen.) Wij zijn niet wat we doen, wat we hebben of wat anderen van ons denken. God heeft ons gemaakt en Hij houdt van ons. Dit is wie wij zijn. Soms als ik een beetje lef heb en ik inschat dat ik het wel kan maken zeg ik daarom: ‘Ik ben Gods geliefde’. Mensen blijven mij dan vaak wazig aankijken dus daarom ga ik verder met:

  Frans Brandenburg

  Ik ben Frans Brandenburg, geboren op 30 november 1981. Ik ben getrouwd en samen hebben wij vier zonen. Wij wonen in Aalten (een eindje rijden van Elst). Ik heb met mijn SPW diploma gewerkt met verstandelijk gehandicapten. Daarna heb ik de PABO gedaan en heb ik 14 jaar gewerkt op verschillende basisscholen. In 2015 ben ik deeltijd Theologie gaan studeren. Een studie met een lange adem want ik verwacht dat wanneer u dit leest ik hier nog steeds mee bezig ben (prognose einddatum 2027).

  Mijn hart ligt bij het kerkenwerk en ik ben daarom opzoek gegaan naar een functie in de kerk. Ik heb in 2019 de overstap gemaakt. Het werk als Jeugd en Jongerenwerker bevalt mij prima. Dit komt natuurlijk ook door de vrijwilligers, kinderen, tieners en jong volwassenen waarmee ik werk. Maar ook door de werkzaamheden. Het is erg afwisselend. Ik zet mij in voor de belangrijke waarden van het Christelijk geloof: trouw zijn, omzien naar elkaar, rechtvaardigheid. En wat zeker belangrijk is voor het jongeren werk: veiligheid, geborgenheid, eigenwaarde, saamhorigheid. We laten de jongeren weten dat dit gefundeerd is op het werk van Jezus. Samen werken we aan een plek waar de jongeren graag komen. Waar ze het gezellig vinden en waar ze vrienden kunnen ontmoeten. Mijn ervaring is, dat dit goed lukt! Ik mag hierin supporteren want het meeste werk doen ze zelf. Het motto is niet voor niets: VOOR en DOOR jongeren!

 • Jeugdraad

  Wie zijn wij?

  De Jeugdraad is het bestuur van het Jeugdwerk van de PG Elst.

  De Jeugdraad is een adviserend en uitvoerend orgaan voor de Kerkenraad en bestaat uit jeugdouderling(-en) (Voorzitter), jeugddiaken, jeugd- en jongerenwerker, lid oudercommissie en volwassen afgevaardigden vanuit de jeugdwerkonderdelen 0-12 jarigen, de voorzitter van The Meeting.

  Wat doen wij?

  De Jeugdraad is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het jeugdwerk. Daarvoor worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Opstellen jeugdwerk beleidsplan
  • Het uitvoeren van het beleidsplan
  • Coördineren en uitwerken operationeel jaarplan inclusief jaarthema
  • Inhoudelijke aansturing jeugd- en jongerenwerker
  • Het vormgeven van de inhoudelijke kwaliteit van het jeugdwerk
  • De sturing op de (dagelijkse) gang van zaken binnen het jeugdwerk
  • De coördinatie en afstemming tussen de verschillende onderdelen van het jeugdwerk en de Kerkenraad
  • Het vervullen van ontstane vacatures binnen het jeugdwerk
  • De begeleiding en coaching van de vrijwilligers binnen het jeugdwerk

  En natuurlijk doen de jeugdraadleden actief mee in activiteiten voor de jeugd! 

 • Ouders

  Wij zijn betrokken ouders van jeugd uit het jeugdwerk van de PG Elst.

  We zijn onder andere inzetbaar voor:

  • Hulp aan Jeugd en Jongeren werk(st)er
  • Hulp bij een activiteit
  • Regelen van vervoer voor een activiteit
  • Aanwezigheid bij een activiteit in verband met benodigde hoeveelheid volwassenen
  • Hulp aan jongeren voor het organiseren van een activiteit
  • Etc.

  Laat de activiteiten maar komen, wij hebben er zin in!

 • Jeugdouderling en -diaken

  Hallo, ik ben Gerdien van Prooijen, jeugddiaken.

  Op 14 mei 1991 ben ik geboren in het mooie Zeeland en sinds 2017 woon ik in Elst samen met mijn man en inmiddels ook met onze twee dochtertjes. We voelden ons al snel op onze plek in de Protestante Gemeente. Doordat mijn man Jeugd en Jongerenwerker in onze kerk werd (dit is hij inmiddels niet meer) en ik de meetkring leidde, voelde ik me steeds meer verbonden met de jongeren in onze kerk. Ook de verbinding met de kleinsten kwam al snel tot stand door mijn rol als coördinator van de crèche.
  Toen ik werd gevraagd als jeugddiaken, hoefde ik daarom niet lang na te denken. Mijn taak hierbij is om de jongeren in de kerkgemeente te stimuleren om te zien naar de zwakkeren in de samenleving. Een voorbeeld hiervan is de inzet van de jongeren tijdens de jaarlijkse Vierdaagse om geld op te halen voor het goede doel. Tijdens de Dag van Elst zorgen ze er (samen met volwassenen) voor dat mensen tegen betaling gebruik kunnen maken van (schone!) toiletten en verkopen ze lekkernij.
  Ik vind het een mooie taak en hoop nog veel goede acties samen met de jongeren en met behulp van andere gemeenteleden te kunnen doen!

 • Vertrouwenspersonen

  Vertrouwenspersonen jeugd

  De Protestantse Gemeente Elst wil een veilige plek zijn voor iedereen. Seksueel misbruik of (geestelijke) intimidatie of bedreiging is binnen onze kerk onaanvaardbaar. Alle jongeren moeten met een gerust hart naar The Meeting of andere bijeenkomsten van onze kerk kunnen gaan.

  PG-Elst heeft daarom 2 vertrouwenspersonen jeugd aangesteld. Wij stellen ons even aan jullie voor: 

  Leny

     Leny Janssen: 06 23633768

  Frank

     Frank den Daas: 06 51233592

  email: vertrouwenspersoon@jeugdwerkpgelst.nl

  Waarvoor kun je bij ons terecht?

  Je kunt bij ons terecht als in de kerk, The Meeting of andere bijeenkomsten in de kerk dingen gebeuren die jij niet wilt. Word je lastig gevallen of durf jij degene van wie je last hebt niet aan te spreken? Of maak je je zorgen over iets dat jou of een ander is overkomen? Dit kan natuurlijk voor iedereen heel verschillend zijn. Denk maar aan deze voorbeelden: Tijdens een bijeenkomst in de kerk legt iemand van de kerk zijn hand op jouw been of iemand van de kerk uit seksistische opmerkingen naar jou of andere vormen van seksueel misbruik. Maar ook: als iemand van de kerk jou onder druk zet, omdat je iets gezien hebt, wat je niet had mogen zien. Ook cyberpesten hoort hier bij. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. Je kunt je voorstellen, dat we niet alle voorbeelden hebben kunnen opnoemen. Zit je ergens mee en het heeft met de leiding van de kerk of The Meeting en met jou te maken? Meld het dan bij ons.

  Wie kunnen contact met ons opnemen?

  Leny en Frank zijn de vertrouwenspersonen van de jeugd. Dit betekent dat alle jeugd die tijdens kerkelijke activiteiten te maken krijgt met vervelend gedrag van een ander, misbruik, intimidatie en/of geweld, contact met ons kan opnemen. En als je het opmerkt en als het een ander betreft, is dan ook een aanleiding.

  Wat doen de Vertrouwenspersonen dan? Wij bieden hulp en steun aan jou. Je kunt ons bellen of e-mailen. Wat jij zelf het fijnst vindt. Wij zijn vertrouwenspersonen en dat betekent, dat wij jouw verhaal in vertrouwen aanhoren.  Samen met jou bespreken we de stappen om het misbruik te stoppen, maar ook of de klacht gemeld wordt of niet. Dit gebeurt altijd samen met jou.

  Vragen?

  Heb je vragen of wil je er meer over weten? Bel of e-mail ons. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

 • Privacy

  Natuurlijk willen we de privacy van elke betrokkene waarborgen.
  Bij publicatie van artikelen en/of foto’s worden geen namen vermeld tenzij hiervoor toestemming is gegeven.
  Ook zal bij publicatie van informatie persoonlijke informatie worden weggelaten.

  Verder kan elke betrokkene bezwaar maken tegen publicatie van informatie en/of foto’s op de website waar hij/zij bij betrokken is door deze bezwaren bekend te maken aan de redactie via redactie@jeugdwerkpgelst.nl.
  De redactie zal deze informatie of foto’s dan van de website verwijderen.

 • Contact

  Jeugd- en Jongerenwerker Frans Brandenburg

  Telefoon: 06 12672143

  E-mail: jjw@jeugdwerkpgelst.nl


Jeugd

Diensten

Uitzending

viering beluisteren

kerkdienstgemist

viering zien

liturgie

blikvanger

reserveren

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden