Identiteit en beleid

Binnen het jeugdwerk van de PG Elst willen we samen jeugd zijn binnen de kerk.

Het hele jaar door zijn er voor alle leeftijden veel activiteiten. Al deze activiteiten hebben aandacht voor het met elkaar:

 • Vieren
 • Dienen           
 • Omzien naar elkaar
 • Spelen
 • Leren

Wij willen de jeugd en jongeren van 0 - 25 jaar de ruimte geven om te groeien en zich te ontwikkelen als individu en als groep: VOOR en DOOR jongeren.


We doen dit vanuit de visie die we noemen 'Gelovig Netwerken'. We zijn ons bewust van de wereld waarin we leven. Juist in deze context willen we samen gelovig netwerken. 


Onze doelstellingen zijn,:

 • In de Geest van vrijheid te ontdekken wat de kernwaarden uit Bijbel en traditie voor ons betekenen. Wetende dat God zich in liefde, recht, vergeving en trouw aan ons wil verbinden. We spreken uit dat we ons verbonden voelen door ons geloof in God en ons daardoor te laten inspireren.
 • Alle activiteiten te ontplooien vanuit het motto vóór en dóór jongeren, met ondersteuning van vrijwilligers, ouders en verzorgers.
 • Een netwerk te bieden dat flexibel, uitdagend en tegelijk geborgen is.
 • Een veilige plek te bieden om het proces van gelovig netwerken tot uiting te laten komen. In deze veilige plek mag geen enkele vraag vreemd genoemd wordt en geen enkel antwoord zo maar afgewezen. Dit in alle vrijheid om daaraan deel te nemen.
 • Inspirerende ontmoetingen te organiseren met aandacht voor de identiteitsontwikkeling waar jeugd zich in bevindt. In ontmoeting mag gezocht worden en wellicht ontdekt worden. Ontmoetingen zullen daarom informerend, opiniërend, dienend, vol gezelligheid en verscheidenheid zijn. 
 • Jeugd hun opvoeders te helpen in het ontwikkelen van kennis en ervaringen op het terrein van (geloofs-)opvoeding. 

Een uitwerking hiervan kunt u lezen in het jeugdbeleidsplan ' Tijd maken voor jeugd '. 


Een praktische uitwerking hiervan is het huishoudelijk reglement van The Meeting, met de daarbij behorende bijlagen,  en de leefregels van The Meeting. Deze  leefregels zijn door de jongeren zelf opgesteld. 


Wees welkom en doe mee!