Jeugdraad

Wie zijn wij?

De Jeugdraad is het bestuur van het Jeugdwerk van de PG Elst.


De Jeugdraad is een adviserend en uitvoerend orgaan voor de Kerkenraad en bestaat uit jeugdouderling(-en) (Voorzitter), jeugddiaken, jeugd- en jongerenwerker,  lid oudercommissie en volwassen afgevaardigden vanuit de jeugdwerkonderdelen 0-12 jarigen, The Meeting en Meetkringen. 


Wat doen wij?

De Jeugdraad is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het jeugdwerk. Daarvoor worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Opstellen jeugdwerk beleidsplan
  • Het uitvoeren van het beleidsplan
  • Coördineren en uitwerken operationeel jaarplan inclusief jaarthema
  • Inhoudelijke aansturing jeugd- en jongerenwerker
  • Het vormgeven van de inhoudelijke kwaliteit van het jeugdwerk
  • De sturing op de (dagelijkse) gang van zaken binnen het jeugdwerk
  • De coördinatie en afstemming tussen de verschillende onderdelen van het jeugdwerk en de Kerkenraad
  • Het vervullen van ontstane vacatures binnen het jeugdwerk
  • De begeleiding en coaching van de vrijwilligers binnen het jeugdwerk

En natuurlijk doen de jeugdraadleden actief mee in activiteiten voor de jeugd! 

CONTACTPERSONEN
Bas Kampen
Jeugdouderling
T: 06-25560030
Commissies
Sjors Wagemakers
Jeugdouderling
T: 06-50935994
Commissies
Diederik van Prooijen
Jeugd- en Jongerenwerk(st)er
T: 06-12672143
Aniek Perk
Voorzitter The Meeting
M: -
Sigrid Michielsen
Jeugddiaken
T: 06-45610205
Henk Jan Jansen van Doorn
Penningmeester Jeugdraad
M: -
Commissies
Danielle Verhoeven
Oudercommissie
M: -
Commissies