Redactie

Natuurlijk willen we de privacy van elke betrokkene waarborgen.

Bij publicatie van artikelen en/of foto’s worden geen namen vermeld mits hiervoor toestemming is gegeven.

Ook zal bij publicatie van informatie persoonlijke informatie worden weggelaten.


Verder kan elke betrokkene bezwaar maken tegen publicatie van informatie en/of foto’s op de website waar hij/zij bij betrokken is door deze bezwaren bekend te maken aan de redactie via redactie@jeugdwerkpgelst.nl. De redactie zal deze informatie of foto’s dan van de website verwijderen.

CONTACTPERSONEN
Frank den Daas
Vertrouwenspersoon
T: 06-51233592