Diaconaal Jeugdproject PG Elst

Diaconaal Jeugdproject PG Elst

Dit seizoen (2016-2017) start een nieuw diaconaal project voor het jeugdwerk. In het project richt het jeugdwerk zich op één van de PG Elst diaconieprojecten voor de komende jaren. Jeugd wordt betrokken bij het werk van Kerk in Actie in Oeganda voor straatkinderen.

Het gehele jeugdwerk is hiermee aan de slag, dus kinderen en jongeren. In het project krijgt jeugd informatie over het werk dat de diaconie en Kerk in Actie doen voor dit project. Jeugd wordt bewust gemaakt van de omstandigheden waarin jeugd in Oeganda opgroeit en hoe zijzelf in Nederland opgroeien. Daarnaast zal er geld opgehaald worden om aan dit project te kunnen schenken. Dit alles gebeurd in de komende tijd door allerlei acties en activiteiten.

Lees hier meer informatie over de inhoud van het project