Autodienst

Tijdens de activiteiten van The Meeting is er een autodienst aanwezig. De autodienst is verantwoordelijk voor toezicht en de veiligheid in en om The Meeting. Het motto ‘voor en door jongeren’ wordt ondersteund door de autodienst, door onopvallend toezicht te houden. De autodienst ondersteunt de organiserende commissie waar nodig. De commissies zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van hun taken. Indien zich een calamiteit voordoet op het gebied van EHBO of BHV is de autodienst het eerste aanspreekpunt. De autodienst brengt mensen, indien nodig, naar huis, dokterspost of ziekenhuis.


Wij zijn enthousiast, zorgzame en betrokken mensen binnen The Meeting die samen de autodienst vormen.


Momenteel zijn we nog druk bezig om deze commissie gevuld te krijgen.

We hopen jullie tijdens de activiteiten te ontmoeten.