Kerkelijk jaar

 • Advent

  advent 3

  Met advent begint het feestseizoen van de kerk, het kerkelijk jaar. Vier weken voor Kerst is de eerste adventszondag. Er zijn er vier in totaal.
  Advent betekent 'komst'. In die vier weken bezinnen we ons op de komst van het licht in de wereld. Dat licht is er al, want Jezus is al lang onder ons geweest.
  Als symbool van steeds meer licht wordt elke advent een kaars extra aangestoken. We bezinnen ons op wat het licht van Jezus voor ons betekent, ook op momenten dat er duisternis in de wereld is.

 • Kerstmis

  kerst

  Jezus is geboren. Dat vieren we als het Kerstmis is. In de mens Jezus is God de mensen nabijgekomen.
  Jezus heeft verhalen verteld om ons te leren hoe we goed leven. Jezus brengt ons ook dichter bij God; Hij is als een intermediair.
  Het blijft een wonder dat de heilige hoge God als een mens tussen de mensen heeft geleefd. Niet te bevatten, wel te geloven.
  Te geloven is dat er geen afstand is tussen mens en God. De goddelijke Geest, of energie, is voelbaar in ons bestaan, hier op de aarde.
  Op de avond voor Kerstmis vieren we in de Kerstnachtdienst de geboorte van Jezus. We vertellen dat in het donker licht is gekomen.
  Op Eerste Kerstdag is er opnieuw een dienst om deze geboorte te vieren.

   

   

   

   

   

 • Veertigdagentijd

  veertigdagentijd

  Veertig dagen lang opnieuw bezinning. Bezinning op vragen als: "Wat betekent het leven van Jezus voor mij?", "wat betekent zijn dood voor mij?", "wat is belangrijk in mijn leven?", 'waar leef ik voor?". Een tijd om fouten onder ogen te zien en om goed te maken.

  De veertigdagentijd is de voorbereiding op het Paasfeest. Vanaf Pasen tellen we veertig dagen terug, waarbij de zondagen niet meetellen.  Dan kom je uit op een woensdag. De woensdag na carnaval. Dan begint de veertigdagentijd.

  Het getal veertig is een getal dat regelmatig in de Bijbel voorkomt. Het volk Israël heeft 40 jaar in de woestijn gezworven voor het het 'beloofde land' kon binnengaan. De profeet Mozes bleef 40 dagen en nachten op de berg Sinaï in contact met God. De profeet Elia was 40 dagen in de woestijn en ook Jezus is 40 dagen de woestijn ingetrokken.

 • Pasen

  paaskaars

  Jezus is gestorven én Hij leeft! Dat is kort en goed het feest van Pasen.

  Dat betekent dat er toekomst is, waar wij geen toekomst zien. Een nieuw begin als wij alleen denken aan het einde. Op allerlei manieren is dit een thema dat terugkomt in ons leven. Het is een uitdaging om dezelfde weg te gaan. Om te 'sterven', dat wil zeggen de minste durven te zijn, om sorry te zeggen, om bewust eens af te zien van ons eigenbelang. En dan te vertrouwen dat juist dan openheid ontstaat met nieuwe mogelijkheden en kansen.

  Rondom het Paasfeest kennen we een aantal bijzondere vieringen.

  De donderdag voor Pasen noemen we witte donderdag. Dan gedenken we het laatste samenzijn van Jezus met zijn leerlingen. In dat samenzijn heeft Jezus het gebod gegeven om het Heilig Avondmaal te vieren. In de dienst op witte donderdag vieren we dan ook het Heilig Avondmaal.

  De vrijdag voor Pasen noemen we goede vrijdag. We gedenken dan dat Jezus is gestorven door kruisiging. Sterven is als zodanig niet goed. Het goede aan het sterven van Jezus is dat Hij ons door te sterven in een goede relatie met God brengt.

  De nacht van zaterdag op zondag is de Paasnacht. Op zaterdagavond is er dan een dienst waarin de hoofdmomenten uit de Bijbel worden voorgelezen. De nieuwe paaskaars wordt in de kerk gebracht als symbool van het licht van Christus in de wereld. Meestal wordt er in die dienst ook gedoopt. Na afloop van de dienst is er een paasvuur in de nabije omgeving van Elst.

 • Hemelvaart

  hemelvaart

  Jezus leeft, maar is niet lijfelijk bij ons. De Bijbel vertelt dat Jezus nadat Hij is opgestaan naar de hemel is gegaan. Jezus is waar Hij vandaan komt. Hij is een geschenk uit de hemel.
  Jezus is dan wel niet meer lijfelijk bij ons, maar Hij inspireert ons wel. Door zijn afwezigheid weten we zeker dat we zelf verantwoordelijk zijn. We weten wat goed is en wat kwaad is.
  Op Hemelvaartsdag is er geen viering in de kerk maar houden we een fietstocht onder de naam 'Hemels fietsen'. Daarbij is ook ruimte voor bezinning.

 • Pinksteren

  pinksteren

  De Geest die Jezus bezielt, bezielt alle mensen die ervoor open staan. Dat is wel een feest waard. Pinksteren is een feest van enthousiasme. We kunnen God dichtbij ons weten. Zo dichtbij als de lucht die ons omringt en die we in- en uitademen.

  Pinksteren betekent letterlijk 'vijftigste'. Het is de 50e dag van Pasen.
  In de dienst op Pinksteren doen nieuwe leden van de kerk belijdenis van hun geloof.

   

 • Zondag Voleinding

  voleinding

  Omkijken en vooruitkijken, gedenken en verwachten. Dit zijn de kernwoorden voor zondag Voleinding. We beleven de wereld als schepping van God. Dit werk is nog niet af. We zien uit naar de voltooiing van de wereld. Dat wil zeggen dat we verwachten dat God de wereld zal omvormen tot een goede plek voor alle mensen. We bezinnen ons op onze eigen rol daarin en op wat in deze tijd goed leven is. Dat is het vooruitkijken en verwachten.
  Op deze dag gedenken we ook de leden van de gemeente die in het afgelopen jaar gestorven zijn. We noemen hun namen en we steken kaarsen aan. Dit is het omkijken en gedenken.
  Zondag Voleinding vieren we eind november, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar voordat we beginnen aan een nieuwe Adventsperiode.
  De contactpersoon van overleden gemeenteleden krijgt een brief met een uitnodiging om samen met andere familieleden deze viering mee te maken.


Diensten

Uitzending

viering beluisteren

kerkdienstgemist

viering zien

liturgie

blikvanger

reserveren

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden