Bijzondere diensten

 • Dansende predikanten

 • Avondmaal

  avondmaal 1

  Het Heilig Avondmaal of Maaltijd van de Heer is een verwijzing naar "het Laatste Avondmaal" van Jezus en zijn volgelingen. Zo willen we hem gedenken opdat we zijn boodschap van liefde, vergeving en verdraagzaamheid niet vergeten maar doen.
  Bij de viering van het Heilig Avondmaal delen we brood en wijn. Ieder neemt een stukje brood en een slokje wijn. Brood en wijn zijn symbolen van het leven en de levenskracht van Jezus Christus. We gedenken dat God aanwezig is in de gewone stoffelijke dingen.
  We vieren in onze gemeente het Heilig Avondmaal vijf keer per jaar in een kerkdienst.

  Omdat het drinken van wijn voor sommige mensen schadelijk kan zijn, gebruiken wij in de vieringen druivensap. Kinderen zijn bij deze viering natuurlijk ook van harte welkom.

  In de agenda kun je zien wanneer de volgende Avondmaalsviering is.

 • Dopen

  dopen0

  Van oudsher werden volwassenen gedoopt. Daarover lezen we in de Bijbel. Volwassenen kregen onderwijs in de betekenis van Jezus dood en opstanding. Door je te laten dopen ga je als het ware kopje onder  om daarna toch weer boven te komen. Daarmee volg je symbolisch Jezus in zijn dood en opstanding. Je mag opnieuw beginnen.

  Als baby's en kleine kinderen gedoopt worden, verschuift de betekenis. Er is dan nog geen sprake van een bewust volgen van Jezus. De ouders drukken hun dankbaarheid aan God uit als ze hun kind laten dopen. Of ze zien het als een zegen voor het kind. Ook willen ze hierdoor hun kind in de kring van de gemeente brengen.

  In onze gemeente dopen we baby's, kleine kinderen en ook volwassenen.

  Als je zelf gedoopt wilt worden of als je je kind wilt laten dopen, neem dan contact op met een van de predikanten.

 • Belijdenis

  belijdenisGeloven is een levensweg. Wat je gelooft ontwikkelt zich elke dag. Wie belijdenis doet, verbindt zich aan het evangelie en de kerkelijke gemeente.  Dat wil zeggen dat je een bepaalde levensweg kiest, een levensoriëntatie die je een houvast geeft in wat je in het leven ondervindt. Geloof helpt je ook om te kiezen tussen wat goed is om te doen en wat niet goed is om te doen. Als je belijdenis doet, versterk je daarmee je eigen geloof en zeg je ook 'ja' tegen een groep mensen die samen met jou dezelfde weg wil gaan. Met elkaar deel je de levensoriëntatie en je verdiept je erin.

  Voordat iemand belijdenis doet, vindt er een serie gesprekken plaats met een predikant en samen met andere leden van de gemeente die (misschien) ook belijdenis willen doen. In die gesprekken kan je ontdekken hoe je zelf in het leven staat. En in de gesprekken kan je ontdekken of de manier waarop onze gemeente het geloof vorm en inhoud geeft, bij jou past.

  "Belijdenis doen" vindt plaats in een kerkdienst, meestal op Pinksteren. Je kunt in de dienst vertellen hoe je tot die stap bent gekomen. De gemeenteleden zeggen in die dienst ook 'ja' tegen jou.

  Wil je meer weten over belijdenis doen, neem dan contact op met een van de predikanten.

 • Kerk op schoot

  kerkopschoot

  Sprankelende, belevingsgerichte vieringen voor kinderen van 0 tot 4 jaar, dat is Kerk op Schoot. Tijdens deze bijeenkomsten beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een bijbelverhaal met alle zintuigen. De viering vindt plaats in het koor van de Grote Kerk. We zitten dan allemaal in een grote kring en beleven dan de ‘Kerk op schoot viering’. Na het vieren, dat een half uur duurt, is er ruimte voor creativiteit. Voor de ouders, grootouders is er koffie/thee. Voor de kinderen limonade en wat lekkers.

  Er worden ieder jaar drie ‘Kerk op schoot’ vieringen georganiseerd. Aanvang 16.00 uur.

  Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar de predikanten

 • Overstap

  overstap

  In onze gemeente krijgen de kinderen die in de groepen 7 en 8 van de basisschool zitten uitleg over het geloof en beleven ze het samenzijn als gemeente. Dat gebeurt in de kinderkerk op zondagochtend samen met alle kinderen en op maandagavond in de basiscatechese speciaal voor hen.
  Als ze naar de middelbare school gaan, stappen ze ook in de kerk over van het kinderwerk naar het jeugdwerk van The Meeting. Dat doen ze in een feestelijke viering waaraan ze zelf actief meedoen.
  In deze overstapviering krijgen zij van de predikant een zegen mee voor hun verdere levensweg.

 • Morgengebed

  gebedElke werkdag van 9.00 tot 9.10 uur is er een kort liturgisch morgengebed. Het is een moment van aandacht om de dag te beginnen.
  Elke dag is een geschenk van God. In geloof leven we van dag tot dag. Daaraan herinneren we ons door met regelmaat te bidden en vooral ook door samen te bidden.

  Het ochtendgebed vindt plaats in de stilteruimte van De Ruimte. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

   

 • Ademviering

  ademviering1

  Verstilling. Dat is het kernwoord van een ademviering. We zingen kleine liederen uit het 'Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk' en uit Taizé.
  En we zijn twaalf minuten stil. Een moment van rust in het dagelijkse bestaan.

  Verademend.

  Reactie van een bezoeker: "Voor mij zijn de ademvieringen uiterst waardevol. Vooral de stilte doet me goed."


toren 1a

Diensten

Uitzending

viering beluisteren

kerkdienstgemist

viering zien

liturgie

blikvanger

reserveren

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden