Welkom bij de Protestantse Gemeente Elst

...waar iedereen zichzelf kan zijn

kerkdienstgemist   kerkdienstgemist  
video stream   kerkdienst beluisteren  

 

 

De Grote Kerk Elst van buiten en van binnen

 (video)

Wie zijn wij

Welkom bij de Protestantse Gemeente Elst

Onze PKN-gemeente heeft een zeer open karakter. De Bijbel is onze referentie, maar ieder kan zijn eigen inzichten hebben. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar we luisteren naar elkaar en respecteren elkaar.
Veel 'goede doelen' worden gesteund door de diaconie.
De kerkdiensten worden uitgezonden via een video stream op kerkdienstgemist.nl en zijn te beluisteren via kerkomroep.nl..

Binnen de gemeente werken twee predikanten; Jeroen Jeroense en Dick Snijders. Afwisselend gaan zij voor in de kerkdiensten.
Bijzondere aandacht is er voor de jeugd. Daarvoor is een speciale ontmoetingsruimte in De Ruimte. Activiteiten worden begeleid door de Jeugd- en jongerenwerker.
Opvallend is het grote aantal activiteiten dat plaatsvindt.
Een greep uit de activiteiten:

  • iconMMmmMorgengebed, kerkdiensten, Ademviering
  • iconTheologisch café, Filosofisch café, Stamtafel actueel
  • iconKoor oefeningen, orgelconcerten, film-die-er-toe-doet
  • iconCrea-t-uur, Eten en ontmoeten, Spelletjesmiddag
  • iconPoëzie middag, boekbespreking, lezingen

De kerk staat open voor iedereen en wil met een grote
variëteit aan activiteiten een sociaal en spiritueel thuis zijn

Als je meer bezig wilt zijn met dingen die ertoe doen kun je altijd deelnemen aan een van de activiteiten.
Bezoek je een kerkdienst dan kun je door iemand worden verwelkomd.
Deze kan je meer informatie geven over onze kerkgemeenschap. 

COLLECTES

COLLECTES

VEILIG EN EENVOUDIG DONEREN

Uw gaven worden gevraagd.

Bij elke kerkdienst wordt gecollecteerd voor goede doelen.
In de kerkhal ligt een 'Blikvanger' klaar waarop de collectedoelen zijn aangegeven.

#  Daar staan ook collectekistjes waarin u vóór of na de dienst uw gaven kunt geven.
#  U kunt uw gaven ook geven via de GIVT app door de QR-code te scannen.
#  Ook kunt u uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk:
NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst (o.v.v. collectedoel).
Vanwege de verwerking van de giften graag vóór aanstaande woensdag.

Zou u voor langere tijd willen doneren
dan levert een schriftelijke overeenkomst een aantrekkelijk belastingvoordeel op.

De kerk is een ANBI-instelling, Dat betekent dat u uw gift geheel van uw belastbare inkomen kunt aftrekken.

Neem contact op als dit interessant voor u is.

 

DE KERK HELPT WAAR HULP NODIG IS

Collectes deze week

Image

COLLECTE 1 - Diaconie

Diaconiecollecte mei: Belizeproject

De diaconie wil deze maand aandacht besteden aan een project om Gods schepping te beschermen tegen menselijke invloed. Net als vorig jaar vragen we daarom aandacht voor een natuurbeschermingsproject van een mangrovegebied van bijna 400 vierkante kilometer in Belize, waar Burgers’ Zoo zich al 30 jaar voor inzet.
Mangroves worden weleens de kraamkamer van de oceaan genoemd, omdat veel vissoorten in de mangrove het levenslicht zien, die later op volwassen leeftijd naar de oceaan trekken. Ook voor veel vogelsoorten vormen mangroves veilige, goed beschutte broedgebieden waar ze hun jongen kunnen grootbrengen.
Tenslotte vormen mangroves voor diverse amfibieën, reptielen en bijvoorbeeld ook krabbensoorten een ideaal leefgebied. Vanwege deze gunstige ligging worden ze gekapt om plaats te maken voor garnalenteelt of woningen.
Er zijn 24 uur per dag rangers die het gebied bewaken, kwetsbare diersoorten worden weer uitgezet in de natuur en er zijn lesprogramma’s ontwikkeld om Belizaanse kinderen te vertellen over het project.
Zie ook: https://www.burgerszoo.nl/belize voor meer informatie of deze video.

 

Image

COLLECTE 2 - Kerk

Collecte voor de kerk

om alle activiteiten mogelijk te maken. Kijk maar eens in de agenda wat dat allemaal is. En dan zijn er de kosten zoals energie, onderhoud, koffie, etc.

Image

COLLECTE 3

Bijbel voor iedereen

De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China, en voor mensen van het platteland te duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor bijbelpapier om de Bijbel betaalbaar te houden. Christenen uit arme gebieden kunnen geen eigen Bijbel betalen. In China zijn veel minderheidsgroepen voor wie de voertaal geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij Bijbelvertaling in minderheidstalen zodat de Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt. Ook helpt ze bij alfabetiseringscursussen zodat mensen deze Bijbels kunnen lezen.
Zie ook: De Bijbel voor iedereen! | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) voor meer informatie

 

Image

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST.

Speciale aandacht voor jongeren

Op zondagochtend is er crèche in De Ruimte voor kinderen van 0-4 jaar.
Tijdens de kerkdienst worden de kinderen van 4 t/m 12 jaar uitgenodigd om vóórin de kerk te luisteren naar een verhaal. Daarna gaan ze naar de kinderkerk in De Ruimte.

The Meeting is de plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. Het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent!
Een jeugd- en jongerenwerker organiseert activiteiten voor de jongeren en begeleidt die.

“Niemand die tijdens zijn jeugd van mening was dat er geen goden bestaan, heeft ooit deze overtuiging gehandhaafd tot op hoge leeftijd."

Plato
Grieks filosoof

ONZE GEBOUWEN

Image

 

Kunst in de Grote Kerk

Kunst geeft kleur aan het leven en aan onze verbondenheid met God. Het is daarom ook een onderdeel van onze kerk. In de Grote Kerk zijn regelmatig tijdelijke exposities van beeldende kunstenaars te bezoeken.

Muziek in de Grote Kerk

In de Grote Kerk in Elst bevinden zich twee orgels, het neobarokke Van Leeuwen-orgel en het romantische Walker-orgel. De orgelcommissie organiseert op de eerste zondag van de zomer-en herfstmaanden orgelconcerten. Soms met onze eigen organisten, maar ook met mucisi van buiten de gemeente.
Op Tweede kerstdag is de jaarlijkse afsluiting van de orgelserie.

Regelmatig zijn er ook optredens van koren of orkesten.

De Grote Kerk

Deze kerk in Elst is een rijksmonument. De oorsprong gaat terug naar de 8e eeuw toen er voor het eerst een christelijke kerk werd gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw grotendeels verwoest, maar weer opgebouwd.
Daarbij zijn fundamenten gevonden van Romeinse tempels
In de Romeinse tijd stonden er twee Romeinse tempels uit de eerste eeuw na Chr. Onder en om de kerk bevinden zich nog overblijfselen. Deze maken onderdeel uit van het UNESCO-werelderfgoed Neder-Germaanse limes.
Hier is het Tempel | Kerkmuseum en is te bezichtigen.

Activiteiiten

De Ruimte

Dit voormalig schoolgebouw staat naast de kerk en is de ontmoetingsplaats voor velen. Hier vinden de meeste activiteiten plaats.
Het Kerkelijk bureau is in de Ruimte gevestigd, de predikanten hebben er een werkplek en er zijn verschillende vergaderzalen.
In een zijvleugel is een ruimte ingericht voor jongeren (The Meeting)  Een Jeugd-en jongerenwerker organiseert daar de activiteiten.
Ook in de tuin is het (bij goed weer) goed toeven.

WAT VINDEN GEMEENTELEDEN

Enkele bezoekers aan het woord

Wat zoek je in de kerk en wat vind je hier?

Eerlijk gezegd kom ik vooral om iets te halen. Ik wil me laten inspireren over dingen die ertoe doen.

 

Ik kom hier al jaren en voel me nog steeds thuis. De vele contacten en activiteiten vind ik heel waardevol.

 

Op zoek naar meer bezinning kwamen we hier terecht. Je moet zeilen waar het waait. Hier waait het..

 

Uitgelicht

En dan nog dit:

Vluchtelingen

Als diaconie van de PG-Elst organiseren we al een aantal jaren samen met Vluchtelingenwerk Elst activiteiten voor en met vluchtelingen. Als PG-Elst willen we niet alleen over vluchtelingen spreken,...

Read More ...

Lid of Vriend worden?

Woon jij in Elst of omgeving of doe je al een tijdje mee met één van onze activiteiten of bezoek je de kerkdiensten? Dan kun je overwegen om lid of vriend te worden van de Protestantse Gemeente...

Read More ...

Privacyverklaring

Of je nou lid bent van de Protestantse Gemeente Elst, bezoeker van een viering of iemand die aanklopt bij de Diaconie: ieder mag erop rekenen dat er zorgvuldig met je persoonlijke gegevens wordt...

Read More ...

Maaltijd en ontmoeten

Samen eten is gezellig. Elke donderdag is er gelegenheid om mee te eten in De Ruimte.Aanmelden kan telkens tot woensdag 12.00 uur vooraf aan de maaltijd bij het kerkelijk bureau. Iedereen is welkom:...

Read More ...

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes