Jongeren

Jongeren

Voor de jeugd zijn aangepaste vieringen op zondag

Welkom aan de jongeren

Iedere zondagochtend zijn ook alle jongeren van harte uitgenodigd.
Er wordt dan een verhaal verteld voor de kinderen dat aansluit bij het thema van de dienst. Hierna gaan zij hun viering in De Ruimte voortzetten.

Elke zondag is er een apart programma voor 0-12 jaar.
Voor elke leeftijdscategorie zijn aangepaste vcieringen.
Voor tieners van middelbare-school-leeftijd is er elke vierde zondag van de maand een speciaal programma.
Natuurlijk zijn zij ook van harte uitgenodigd op alle andere zondagen in de viering.

Image

Crèche

Iedere zondagochtend zijn kinderen van 0-3 jaar van harte welkom in de crèche. Zo kun je als ouder zonder zorg deelnemen aan de viering op zondagochtend.

Spelen en zorgen

De crèchevrijwilligers zorgen voor een fijne speelplek voor de kinderen.

We lezen boekjes, luisteren muziek en natuurlijk wordt er ook veel gespeeld met de auto's, poppen, treinen, blokken, het speelgoedkeukentje en de loopauto's. Halverwege drinken we diksap met een klein koekje. Als het nodig is verschonen we een luier of geven we een flesje/fruithapje. Dit geef je zelf dan mee.

Aanwezig zijn: box, wipstoel, kinderstoel, speelkleden, diksap, veel speelgoed voor 0-3 jaar.

Contactpersoon: Gerdien van Prooijen-Landegent

Brengen en halen

De crèche bevindt zich in De Ruimte, zaal 4. Je kunt uw kind voor de viering, tussen 9.45-10.00 uur, brengen en na de dienst zelf weer ophalen.

Opgave vooraf is niet nodig.

Voor vragen stuur je een mailtje naar de crèche.

Kinderkerk

Iedere zondagochtend zijn ook kinderen van 4-12 jaar van harte welkom in de kinderkerk.

Vieren, leren en spelen

De kinderkerk probeert kinderen op een leuke en inspirerende wijze te leren over en betrokken te houden bij het geloof en de Protestantse Gemeente Elst.

Vier thema's staan daarin centraal:

  • ons geloof in God en de mensen
  • het Boek en de verhalen
  • hoe leef je (normen en waarden)
  • samen een groep zijn.

Een goede sfeer is erg belangrijk. Dit betekent dat er ruimte is voor gezelligheid, lol en plezier, maar ook dat de kinderen zich veilig voelen om dingen te kunnen zeggen die zij willen.

Groepsindeling

De kinderen worden verdeeld in 3 groepen:  

  • jongste groep (groep 1 en 2 van de basisschool)
  • middengroep (groep 3 t/m 5 van de basisschool)
  • oudste groep (groep 6 t/m 8 van de basisschool).

Brengen en halen

Je gaat samen met je kind naar de viering.
Na het verhaal voor de kinderen lopen zij als groep naar de kinderkerk. Hier zijn zij tot het einde van de 'normale' viering.
Je kunt je kind na de viering weer ophalen in De Ruimte.

Iedere 4e zondag van de maand gaan de kinderen terug naar de kerk, om het laatste gedeelte van de viering mee te maken. 

Opgave vooraf is niet nodig.

Stuur voor nadere informatie een mailtje naar de Kinderkerk.

Image

De Meeting voor 12+

Image

De 12+ groep is voor alle middelbare scholieren iedere vierde zondag van de maand.
We beginnen met zijn allen om 10.00 uur in de kerk, waar voorin twee banken zijn gereserveerd. Tegelijk met de kinderen van de kinderkerk verlaten we samen de kerkdienst en voor het slotlied schuiven we weer de kerkbanken in.

Tijdens de preek komen we bij elkaar in The Meeting voor een gezellig en geïnspireerd samenzijn. We kunnen met elkaar praten over iets wat zich die week heeft voorgedaan, een onderwerp bespreken waar je echt eens over van gedachten wilt wisselen, een spel doen, of gewoon wat bijkletsen.

Wij kijken er naar uit jullie op zondagochtend te ontmoeten.

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes