Kerkdiensten/ Vieringen

Kerkdiensten/vieringen

23 jun 2024   10:00 uur   Kerk
Ochtendviering
Voorganger: Jeroen Jeroense
Organist: IJsbrand ter Haar

30 jun 2024   10:00 uur   Kerk
Ochtendviering: Heilig Avondmaal
Voorganger: Jeroen Jeroense
Organist: Jaap Jansma

07 jul 2024   10:00 uur   Kerk
Ochtendviering
Voorganger: Dick Snijders
Organist: Dirk Luijmes

14 jul 2024   10:00 uur   Kerk
Ochtendviering
Voorganger: Jeroen Jeroense
Organist: Dirk Luijmes

Bijzondere fragmenten

(klik voor video)

 

Pasen 2024 - 2 orgels
zanggroep Congo 14-4-2024
Onze Vader - 19-11-23
Kortjakje - 29-10-23
Gevallen - 5-11-23
De wereld is van iedereen - 8-12-22
Blijven storen - 5-11-23

Toelichting

Bloemengroet

Wekelijks verzorgt de bloemengroep twee of drie bloemstukjes die na de kerkdienst worden bezorgd bij gemeenteleden als bloemengroet vanuit de kerkgemeenschap. Dit gaat gepaard met een kaart die voor...

Read More ...

Collectes

In de Blikvanger (wekelijks informatiebulletin) worden de doelen kort omschreven. De Blikvanger ligt elke zondag vóór de viering in de torenhal. 1e collecte: Diaconie De diaconie heeft per jaar 12...

Read More ...

Kerkambassadeurs

In onze gemeente komen we graag in contact met elkaar. Mensen die nieuw zijn in de gemeente geven we speciale aandacht. Na afloop van elke viering staat in de torenhal een kerkambassadeur bij de...

Read More ...

Orde van dienst

De viering op zondagmorgen heeft een vaste opbouw.Er zijn drie hoofddelen: Voorbereiding, de Schriften en Gebeden en gaven. VOORBEREIDING Orgelspel Je kunt luisteren naar het orgelspel en degenen...

Read More ...

Vervoer naar kerk

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen en heeft u vervoer naar de kerk nodig? Er zijn vrijwilligers die u ophalen en weer naar huis brengen. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u minimaal...

Read More ...

Vieringen kerkelijk jaar

Kleur in de kerk

Met kleuren geven we aan wat de sfeer van de kerkdienst is. De kleur die bij de dienst hoort is te zien op de gekleurde plaat op de lessenaar. De predikanten dragen ook gekleurde stola's. We...

Read More ...

Advent

Met advent begint het feestseizoen van de kerk, het kerkelijk jaar.Vier weken voor Kerst is de eerste adventszondag. Er zijn er vier in totaal.Advent betekent 'komst'. In die vier weken bezinnen we...

Read More ...

Kerst

Jezus is geboren. Dat vieren we als het Kerstmis is. In de mens Jezus is God de mensen nabijgekomen.Jezus heeft verhalen verteld om ons te leren hoe we goed leven. Jezus brengt ons ook dichter bij...

Read More ...

Veertigdagentijd

Veertig dagen lang opnieuw bezinning. Bezinning op vragen als: "Wat betekent het leven van Jezus voor mij?", "wat betekent zijn dood voor mij?", "wat is belangrijk in mijn leven?", 'waar leef ik...

Read More ...

Pasen

Jezus is gestorven én Hij leeft! Dat is kort en goed het feest van Pasen.Dat betekent dat er toekomst is, waar wij geen toekomst zien. Een nieuw begin als wij alleen denken aan het einde. Op...

Read More ...

Hemelvaart

Jezus leeft, maar is niet lijfelijk bij ons. De Bijbel vertelt dat Jezus nadat Hij is opgestaan naar de hemel is gegaan. Jezus is waar Hij vandaan komt. Hij is een geschenk uit de hemel.Jezus is dan wel...

Read More ...

Pinksteren

De Geest die Jezus bezielt, bezielt alle mensen die ervoor open staan. Dat is wel een feest waard. Pinksteren is een feest van enthousiasme. We kunnen God dichtbij ons weten. Zo dichtbij als de...

Read More ...

Zondag Voleinding

Omkijken en vooruitkijken, gedenken en verwachten. Dit zijn de kernwoorden voor zondag Voleinding. We beleven de wereld als schepping van God. Dit werk is nog niet af. We zien uit naar de voltooiing van de...

Read More ...

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes