Werk aan de Grote Kerk

Werk aan de Grote Kerk

WordtAanGewerkt.jpgBij het Werk aan de Grote Kerk hebben Peter de Leeuwerk en Ate Lindeboom een belangrijke rol vervuld in de werkgroep Werk aan de Grote Kerk (WGK), waarin naast Peter en Ate ook Wichert van Olst, Astrid Kepers, Anneke Manche, Henk Kiestra, Meinte Visser, Jeroen Jeroense en Romanie van der Kaa zitting hebben. Peter was tevens voorzitter van de kerkenraad, Ate van de kerkrentmeesters en als zodanig maakten zij deel uit van de kleine kerkenraad. De kleine kerkenraad fungeert als stuurgroep voor het project WGK.

Verslag gemeenteavond 20 februari 2024

werkoverwegingHet onderwerp van de avond is het project Werk aan de Grote Kerk. Na de gemeenteavond op 24 oktober 2023 heeft een groep gemeenteleden door middel van een brief laten blijken dat ze veel vragen heeft bij het project. In elk geval bij de opzet zoals die er nu ligt. De kerkenraad heeft in Onderweg van februari de gestelde vragen beantwoord en deze avond is te zien als een vervolg om elkaar te

Aly Smelt leidt de avond en Dick Snijders zal als voorzitter van de kerkenraad de stand van zaken toelichten, aangevuld met informatie vanuit de Werkgroep Werk aan de Grote Kerk. De avond is opgedeeld in drie delen:

Beantwoording vragen 2024-1

werkaandekerk

Beantwoording vragen van gemeenteleden

Zoals vermeld in Onderweg van december ontving de Kerkenraad na de gemeenteavond van 24 oktober een brief van een vijftigtal gemeente- leden over het project ‘Werk aan de Grote Kerk’ met een reeks belangrijke vragen. In deze vragen komen zorgen naar voren over het project en over keuzes die al gemaakt zouden zijn. Om het gesprek open te kunnen voeren, heeft de Kleine Kerkenraad besloten een gemeenteavond te houden. Deze zal plaatsvinden op dinsdag

20 februari om 20:00 uur in De Ruimte.

Brochure 10-2020

Toekomst brochure 10 2020

Brochure 1-2020

Werk brochure 1 2020

Droom begint vorm te krijgen

10 Februari 2022. Gemeenteavond project Werk aan de Grote Kerk.

werk GK1In de Grote Kerk zaten circa 65 personen en via YouTube hadden zich nog eens 25 personen aangemeld. Een goede opkomst. Deze gemeenteavond werd georganiseerd door de Kerkenraad in samenwerking met architectenbureau Stiel. Gepresenteerd werd een masterplan van een verdere uitwerking van de Droom, zoals deze eerder aan de gemeente is gepresenteerd. De Kerkenraad is dermate enthousiast over dit plan dat dit aan de gemeente kon worden gepresenteerd.

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes