Werk aan de Grote Kerk

Werk aan de Grote Kerk

WordtAanGewerkt.jpgBij het Werk aan de Grote Kerk hebben Peter de Leeuwerk en Ate Lindeboom een belangrijke rol vervuld in de werkgroep Werk aan de Grote Kerk (WGK), waarin naast Peter en Ate ook Wichert van Olst, Astrid Kepers, Anneke Manche, Henk Kiestra, Meinte Visser, Jeroen Jeroense en Romanie van der Kaa zitting hebben. Peter was tevens voorzitter van de kerkenraad, Ate van de kerkrentmeesters en als zodanig maakten zij deel uit van de kleine kerkenraad. De kleine kerkenraad fungeert als stuurgroep voor het project WGK.

Met het vertrek van Peter en Ate als ambtsdragers van onze gemeente was er behoefte aan het opnieuw positioneren van de werkgroep en de stuurgroep. Hierbij gaat het om het formaliseren van taken, bevoegdheden en verantwoordelijk- heden van werkgroep en stuurgroep en om het maken van afspraken over communicatie en communicatielijnen.

Ate Lindeboom en Peter de Leeuwerk toonden zich bereid om hun werkzaamheden voor het project WGK voort te zetten toen zij hun functie als kerkbestuurders neerlegden. In de vergadering van november 2024 stemde de kerkenraad hiermee in onder de voorwaarde dat de rollen van kerkenraad, stuurgroep en werkgroep correct en helder zouden worden vastgelegd.

De kerkenraad wil met deze beslissing de continui╠łteit van het project borgen. Bovendien vindt de kerkenraad het belangrijk dat de deskundigheid en ervaring die Ate en Peter, samen met de werkgroep WGK, gedurende de afgelopen jaren hebben opgedaan, niet verloren gaan.

Bron: Onderweg april 2024

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes