Bijzondere vieringen

Ademviering

Ademviering

Verstilling. Dat is het kernwoord van een ademviering. We zingen kleine liederen uit het 'Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk' en uit Taizé.
En we zijn twaalf minuten stil. Een moment van rust in het dagelijkse bestaan.

Verademend.

Reactie van een bezoeker: "Voor mij zijn de ademvieringen uiterst waardevol. Vooral de stilte doet me goed."

Date

22 februari 2018

Tags

Bijzondere vieringen

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes