Kerkenraad

Gebruik preekstoel

preekstoelOmdat een aantal gemeenteleden het betreurt dat de preekstoel niet meer in gebruik is, heeft de commissie vieringen zich

over deze kwestie gebogen en zijn vier mogelijke opties geanalyseerd:

  1. Alleen de huidige vorm en geen gebruik maken van de preekstoel.
  2. De huidige vorm is de standaard en als de predikant overwegingen of voorkeur heeft voor het gebruiken van de preekstoel dan kan dit.
  3. Het gebruik van de preekstoel is de standaard en als de predikant overwegingen of voorkeur heeft voor de huidige vorm dan kan dit.
  4. Alleen gebruik maken van de preekstoel en afstappen van de huidige vorm.

Na zorgvuldige analyse en bespreking van de vier opties is door de kerkenraad besloten tot optie 2: De huidige vorm (geen gebruik van de preekstoel) is de standaard en als een predikant overwegingen of voorkeur heeft voor het gebruik van de preekstoel dan kan dit.

De kerkenraad is zich bewust van het feit dat niet iedereen zich in deze beslissing kan vinden, maar meent oprecht de juiste keuze gemaakt te hebben.
Wilmy Verschoor, scriba

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes