Kerkenraad

vergaderen klein

Hier is informatie over lopende zaken van de verschillende kerkelijke vergaderingen vermeld.

  • De kerkenraad in groot verband vergadert omstreeks zes maal per jaar. Bij dit overleg zijn alle ambtsdragers aanwezig. Het is het formele orgaan van PG-Elst waar besluiten op bestuurlijk niveau worden genomen
  • Het dagelijks bestuur (de kleine kerkenraad) vergadert maandelijks. Bij dit overleg zijn uit alle colleges twee vertegenwoordigers, de predikanten, de scriba en de voorzitter van de kerkenraad aanwezig
  • De verschillende colleges vergaderen maandelijks

Vieren

26 sept 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering: Heilig Avondmaal
03 okt 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering
03 okt 2021 ; 19: 00 uur
Ademviering
10 okt 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering
17 okt 2021 ; 10: 00 uur
Ochtendviering

Uitzenden

viering beluisteren

viering zien

binnenkomer

liturgie

reserveren

Zoeken

Exposities

kunst

Tempel | Kerkmuseum

tempel kerkmuseum

anbi logo
Privacyverklaring                                                          Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Elst. Alle rechten voorbehouden